Pracownia krawiecka

    Podczas zajęć w pracowni krawiecko- dziewiarskiej kształtuje się i utrwala następujące umiejętności:

  • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki),
  • szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), 
  • szycia maszynowego (elementy szycia i krojenie,obsługa maszyny), 
  • wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), 
  • dzianie na drutach (prawy, lewy, ryż, ściągacz),
  • zasady kompozycji w aplikacjach (dobór koloru i faktury tkaniny), 
  • robótek szydełkowych, prucia i zwijania wełny,
  • wykonywanie kartek świątecznych (z wykorzystaniem technik krawieckich)
  • decoupage- zdobienie techniką serwetkową ramek, naczyń (przedmioty ceramiczne, szklane, drewniane oraz tkaniny)
  • wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki,rękawice kuchenne, poduszki.

    W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z zaradności życiowej: prasowanie, obsługa żelazka, naprawa / cerowanie odzieży, przyszywanie guzików, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Przygotowywane są również kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń.

  Działania w pracowni maja charakter terapeutyczny. Czynności podejmowane przez podopiecznych w pracowni krawiecko-dziewiarskiej pozwalają na rozwijanie sprawności manualnych, odreagowanie negatywnych emocji, zachęcanie do samodzielnego projektowania i wykonywania czynności, zagospodarowanie czasu wolnego,pobudzanie wyobraźni  przy  tworzeniu  prac  różnorodnymi  technikami,  rozwijanie  wyobraźni  i zainteresowań krawiecko-dziewiarskich, dbanie o estetykę przy wykonywaniu prac i w otoczeniu,wytrwałości i skupienia uwagi oraz doskonallenia umiejętności pracy w grupie- uwrażliwienie na potrzeby i możliwości kolegów.

    Pracownia ta ma na celu zdobycie i przyswojenie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu krawiectwa i szycia, wykorzystywanych w życiu codziennym- tym samym zwiekszenie ich samodzielności i zaradności życiowej.

    Prowadzone zajęcia krawiecko- dziewiarskie pozwalają na tworzenie wielu efektownych wyrobów i ciekawych prac z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Powstałe podczas zajęć prace z zakresu dziewiarstwa cieszą się dużym zainteresowaniem, zdobią tez ściany naszego Domu. 

Opiekun pracowni: instruktor terapii zajęciowej Sylwia Skibińska