Opis

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie PRZYSTAŃ

 

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ, działające od czerwca 2012 roku, zrzesza osoby niepełnosprawne, rodziny tych osób oraz osoby pełnosprawne, pragnące nieść pomoc potrzebującym.

 

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, 

ich opiekunów i przyjaciół, w celu:

- reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych

- tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych

- zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym,  gospodarczym i kulturalnym

- wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji

- kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami  

  niepełnosprawnymi

- wspierania wszelkich form integracji społecznej osób niepełnosprawnych z osobami 

  pełnosprawnymi.

 


Zarząd Stowarzyszenia PRZYSTAŃ :


Przewodnicząca – Halina Komorowska

Zastępca Przewodniczącego – Alina Piotrowska

Sekretarz – Wanda Siczewska

Skarbnik – Elżbieta TomczakKRS:0000417943

Konto: 22 1240 3190 1111 0010 4540 1962