Zajęcia Artystyczne

    Udział w zajęciach artystycznych ma na celu integrowanie Uczestników, prezentowanie oraz promowanie Ich działalności, twórczości oraz uzdolnień w Ośrodku jak i poza nim. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w różnego rodzaju Przeglądów Twórczości artystycznej gdzie możemy zaprezentować siebie w repertuarze teatralnym lub wokalnym. Przygotowujemy się do występów na różne sposoby: tańczymy swobodnie, przedstawiamy krótkie scenki, interpretujemy ruchem proste wierszyki, gramy w kalambury lub bawimy się w fotografów.
Opiekun zajęć artystycznych: Starszy instruktor terapii zajęciowej Anna Karska